همایش جهاد گران تبیین در مسجدسلیمان برگزار شد

همایش جهاد گران تبیین در مسجدسلیمان برگزار شد

امروز پرورش نوجوانان در تراز انقلاب بیش از پیش احساس می شود که این یک امر ضروری است که فرهنگیان بسیجی در امر جهاد تبیین در دستور کار خود قرار دهند و نسل جدید را آماده پذیرش برای صحنه های مهم انقلاب کنند.؛
نیروهای مردمی و مخلص بسیج مظاهر اقتدار و امنیت پایدار کشور

نیروهای مردمی و مخلص بسیج مظاهر اقتدار و امنیت پایدار کشور

در زمان سیل ، زلزله ، خشکسالی و اقدامات جهادی ، این بسیجی ها هستند که با خلوص نیت و بدون چشم داشت همیشه پای کار بوده و در زمان دفاع مقدس هم که جانفشانی ، رشادت و ایثار آنها همیشه در ذهن ها و وجدان های بیدار زنده خواهد بود.؛
بیش از ۹۰ برنامه در هفته بسیج در هندیجان برگزار می گردد

بیش از ۹۰ برنامه در هفته بسیج در هندیجان برگزار می گردد

ایثارگران و آزادگان و رزمندگان از همین بسیجیان بودند بعد از جنگ موقع سازندگی قرار گرفت و با محرومیت بسیج که در تمامی عرصه ورود پیدا کرد که می توان اشاره به کارهای فرهنگی و پروژه های مختلف در بحث کمک سازندگی و دولت بود و همیشه بدون هیچ چشم داشتی به کمک دولت های کشورمان بوده و خواهد بود.