اجرای طرح امنیت محله محور در امیدیه

اجرای طرح امنیت محله محور در امیدیه

طرح امنيت محله محور با هدف پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز و دستگيري سارقان و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر روز گذشته در حوزه استحفاظي اميديه به اجرا گذاشته شد.؛