اخبار بسیج خوزستان
برگزاری هفتمین اردوی راهیان پیشرفت ، توسط بسیج رسانه خوزستان در شرکت فولاد اکسین + تصاویر
هدف از برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت جهت گیری تخصصی حوزه رسانه بر مسائل مهم کشور است ، ما در این اردوها به دنبال آن هستیم که موفقیت ها، واقعیت ها و دستاوردهای جوانان ایرانی را منعکس و در جامعه امیدآفرینی کنیم.
گردشگری خوراک چیست؟

گردشگری خوراک چیست     تنوع در بافت فرهنگی – اجتماعی بستری مناسب برای فعالیت‌های خلاقانه است؛ گردشگری خوراک نوعی فعالیت خلاقانه محسوب می‌شود و کشور ما بستری مناسب برای اجرای این نوع گردشگری را دارد. تنوع جغرافیایی باعث شده تا سنت‌های آشپزی از یکدیگر متمایز شوند، میان هر مکان و نوع خوراک آن رابطه