برگزاری ویژه برنامه‌ی هفته بسیج و تجدید میثاق با شهدا در شرکت پتروشیمی امیرکبیر بندر ماهشهر

برگزاری ویژه برنامه‌ی هفته بسیج و تجدید میثاق با شهدا در شرکت پتروشیمی امیرکبیر بندر ماهشهر

هرچه کار مردمی و با روحیه‌ی جهادی و بسیجی باشد پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت و پیشرفت های اخیر در تحقق ظرفیت اسمی، ساخت قطعات تحریمی توسط مهندسان و توجه به دانش بنیان‌ها و صنایع پایین دستی مرهون تفکر بسیج و فرهنگ جهاد و شهادت است.؛