در هشتمین جشنواره مالک اشتر سازمان بسیج مستضعفین؛ سپاه ولیعصر(عج) خوزستان سپاه برتر کشور شد

در هشتمین جشنواره مالک اشتر سازمان بسیج مستضعفین؛ سپاه ولیعصر(عج) خوزستان سپاه برتر کشور شد

سپاه ولیعصر(عج)خوزستان به فرماندهی سردار شاهوارپور موفق به کسب رتبه نخست و عنوان سپاه برتر در میان سپاه‌های استانی در هشتمین جشنواره مالک اشتر سازمان بسیج مستضعفین شد. بر اساس ارزیابی در سال ۱۴۰۱ سپاه خوزستان موفق به کسب رتبه نخست در هشتمین جشنواره مالک اشتر سازمان بسیج مستضعفین شد.؛