اطلاعیه
اطلاعیه برگزاری جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در مسجدسلیمان
جشن بزرگ عید غدیر خم در ساعت 20 دوشنبه چهارم تیر ماه با حضور هنرمندان مطرح استانی و کشوری حامد نیسی اهواز، ایمان کریوند استان لرستان و عموبرفی تیاتر طنز شهرستان ایذه به نشانی: سه راه مخابرات روبروی مصلی نمازجمعه به همراه اجرای سرود، اهدای جوایز، نورافشانی، سازمحلی و موکب های پذیرایی توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار می شود.
اطلاعیه
پلمپ ۵ مرکز مداخله گر در امور پزشکی در شوشتر
طی بازدید هایی که با همکاری اداره بازرسی و امور حقوقی دانشکده علوم پزشکی و اداره اماکن شهرستان شوشتر انجام شد، پنج مرکز مداخله گر غیرمجاز در امور پزشکی به منظور حفاظت از سلامت شهروندان پلمپ شد.
توسعه کشت برنج در کارون با روش های نوین آبیاری

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی کارون گفت: کارگاه آموزشی حل مسئله طرح جهادی محققان برای جهش تولید برنج, با موضوع کشت و خشکه کاری برنج با سیستم آبیاری قطره ای در روستای غزاویه بزرگ با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو برگزار شد.

اقناع سازی برنج کاران حوضه کرخه در کشت شلتوک

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت:  کلاس آموزشی اقناع سازی کشاورزان حوضه کرخه در کشت معیشتی شلتوک ویژه بهره برداران در شهرستان برگزار شد.

اﻓﺰاﻳﺶ۴۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ درﺧﻮزﺳﺘﺎن

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن گفت: ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ آﻣﺎده ﻃﺒﺦ در۳ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل۱۴۰۳، ۳۰۸۲۸ ﺗﻦﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺳﺎل گذﺷﺘﻪ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داشته است.

اطلاعیه معرفی شدگان یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی استان خوزستان

دعوت به ارزیابی تکمیلی و مصاحبه تخصصی پیرو اطلاعیه های  قبلی و ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اعلام نتایج مرحله دوم ( ارزیابی تکمیلی و مصاحبه تخصصی) معرفی شدگان یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، لیست اسامی پذیرفته شدگانی که ارزیابی تکمیلی و مصاحبه آنها