کد خبر : 38108
تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 5:05
-

بررسی امنیت زنان در فضای عمومی شهر ( پارکهای درون شهری و برون شهری اهواز )

بررسی امنیت زنان در فضای عمومی شهر ( پارکهای درون شهری و برون شهری اهواز )

بررسی امنیت زنان در فضای عمومی شهر ( پارکهای درون شهری و برون شهری اهواز ) نویسندگان : هاجر کوت زاده – دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی محمد باقر عباسی – دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی چکیده : مفهوم احساس امنیت یکی از مولفه های کیفیت زندگی در شهرها است . تحقیقات نشان

بررسی امنیت زنان در فضای عمومی شهر ( پارکهای درون شهری و برون شهری اهواز )

نویسندگان :
هاجر کوت زاده – دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی
محمد باقر عباسی – دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی

چکیده :
مفهوم احساس امنیت یکی از مولفه های کیفیت زندگی در شهرها است .
تحقیقات نشان می دهد که احساس وجود یا میزان امنیت نسبت به برخی از گروه‌های سنی و جنسی متفاوت می باشد .
در این پژوهش تلاش شده تا با بهره گیری از مطالعات میدانی ، موضوع امنیت در پارک‌ها با رویکرد جنسیتی مورد مطالعه قرار گیرد که روند کار شامل استخراج مبانی و تجارب مرتبط صورت گرفته و سپس مفهوم سازی و استخراج گویه ها است .

داده های مورد نیاز بر پایه پرسشنامه گردآوری شده است . محدوده مطالعاتی پارک درون شهری ( شهروند ) و پارک خارج شهری ( کوهساران ) شهر اهواز انتخاب گردیده است .
سنجش عوامل موثر بر امنیت درک شده و مقایسه دو پارک از نظر امنیت زنان در پارک درون شهری و برون شهری از اهداف اصلی این مقاله می باشد .
ابعاد استفاده شده در این تحقیق عبارتند از ابعاد کالبدی ، اجتماعی و ابعاد امنیت وجودی می باشد که مورد ارزیابی قرار گرفته و داده های جمع آوری با استفاده از آزمون t مورد ارزیابی قرار گرفته است .

نتایج حاصله نشان از آن دارد که امنیت وجودی و کالبدی زنان در پارک شهروند در سطح بالاتری نسبت به پارک کوهسار قرار دارد و همچنین پارک کوهساران از نظر امنیت اجتماعی در وضعیت مطلوب تری قراردارد .

واژگان کلیدی : امنیت وجودی ؛ پارک شهروند ؛ پارک کوهساران _ اهواز

مقدمه

یکی از مفاهیم با اهمیت ، پیچیده و جدید در دنیای امروز در بسیاری از مباحث سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، موضوع و مفهوم امنیت است ( اخوان کاظمی ۱۲: ۱۳۸۶)
احساس امنیت فرایندی روانی اجتماعی است که صرفا بر افراد تحمیل نمی شود بلکه اکثر افراد جامعه براساس نیازها ، علائق خواسته ها و توانمندی های شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقش اساسی دارند ( بیات ۱۳۸۸:۳۲)
شهرها که حجم وسیعی از جمعیت شهری را در خود جای می دهند اماکنی بالقوه و مستعد ایجاد رعب و آسیب پذیری هستند چرا که شهرها نظام های پیچیده با اجزای درونی بسیار مرتبط با هم دارند (bugliarello, 2005: 278-293)
تحولات دهه های اخیر سبب شده تا امکانات شهرهای امروز مانند گذشته قادر به تامین آرامش و امنیت شهروندان نباشد (گلی ، ۱۴۳-۱۶۵:۱۳۹۰)
عواملی که موجب تهدید ، کاهش یا حذف امنیت در شهرها می شوند ، بی شمارند و برخی فضاهای شهری ظرفیت بالایی در تهدید امنیت شهرها دارند .
به دلیل ازدحام و وسعت ، فضاهای عمومی در تجاوز به فضای شخصی افراد و نقض امنیت آنها ، همواره آمار بالایی دارند ( تقوایی و همکاران ۱۹-۳۸:۱۳۹۰) ‌
وجود امنیت در فضاهای عمومی از شاخصه های کیفی زندگی شهری است .
زنان به دلیل ویژگی های جسمی و روحی خاص خود نسبت به مردان احساس امنیت کمتری دارند .
حس امنیت زنان تنها یک مقوله مربوط به زنان نیست . احساس امنیت در زنان می تواند در ارتقای الگوی فعالیت‌های اجتماعی موثر باشد و مشارکتی بهتر را در صحنه ی اجتماعی به وجود آورد ( رضایی ۱۳۹۱ : ۶۹-۷۰) براساس تئوری نیازها در هرم مازلو ، امنیت یکی از نیازهای ضروری و وجودی انسان است . احساس امنیت و آسایش خاطر ، اشاره به شرایطی دارد که سیستم حفاظتی جامعه در مقابل جرائم و رفتارهای آنومیک از شرایط موثر و کارآمدی در زمینه های پیشگیری از آن و برخورد با آن است .( صالحی ، ۱۳۸۷)
کلانشهر اهواز نیز یکی از شهرهایی است که مسئله امنیت شهروندان بخصوص زنان یکی از مسائل مهم مدیران شهری و انتظامی شهر می باشد .
هدف پژوهش حاضر ارزیابی احساس امنیت زنان در پارک درون شهر و بیرون شهری در اهواز می باشد .

مبانی نظری
از مولفه های اساسی در زندگی اجتماعی که وجود آن برای هر جامعه ضروری می باشد و بدون آن زندگی شیرین و سعادتمند از آن برای افراد آن جامعه محقق نخواهد شد.
مسئله مهم و اساسی (امنیت) می باشد .
بدون وجود امنیت فعالیت در عرصه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امکان پذیر نخواهد بود لذا تمام ادیان الهی و عقلا و خردمندان جوامع بشری از امنیت به عنوان نخستین نیاز هر جامعه ای یاد نموده و حاکمان را به ایجاد آن توصیه می نماید .
در روایات منقول از معصومین نیز امنیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
در این میان امنیت اجتماعی زنان از مهمترین اموری است که می تواند مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و از آنجا که پدیده های اجتماعی و از جمله امنیت و یا ناامنی اجتماعی معلول عوامل مختلفی است لذا بررسی عوامل ایجاد ناامنی های زنان در راهبردهای لازم در جهت پیشگیرانه و درمان این امر می تواند راهگشا باشد ( ماندل ، ۴۴:۱۳۸۷)

امنیت شهری :

امنیت را می توان حق بنیادی و پیش نیازی برای ابقا و ارتقای رفاه و سلامت مردم دانست .
در مجموع ارتقا این مولفه بر سلامت و سعادت انسانها و در نتیجه جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد( گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۲۷۱:۱۹۹۸)
مسئله امنیت و عوامل بازدارنده فضایی و کالبدی شهرها و محلات از موضوعات مهم در برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری است .
فضاهای عمومی از لحاظ دسترسی و کیفیت حضور برای زنان با توجه به مقوله امنیت ، وضعیت متفاوتی به خود می گیرد .
به نظر می رسد که تحرک و جابجایی شهری زنان و مردان در شهر متفاوت از یکدیگر می باشد .
ساختار شهری همواره زنان را هدایت به نوع خاصی از جابجایی در شهر می کند .
به همین دلیل است که جان رنه شورت سیر تکاملی فضایی شهر را همیشه جنسیتی دانسته است .
میزان دسترسی زنان به انواع عرصه های عمومی متفاوت از دیگر گروه‌های اجتماعی می باشد و گاهی آنها را تبدیل به رانده شدگان از عرصه عمومی می کند .( علیرضا نژاد و سرائی ، ۱۳۸۶ : به نقل از پور احمد و سالاروندیان ، ۱۳۹۱ : ۵۵) این احساس عدم امنیت و فضاهای عمومی توسط زنان در سایه مجموعه عوامل عینی و ذهنی که در فضاهای عمومی شهری وجود دارد ، به تصویر و درکی از امنیت در فضاهای عمومی می انجامد که با مردان متفاوت است.
فضاهای عمومی شهری
مفهوم فضا و فضای شهری در طول تاریخ تفکر اجتماعی و در قالب مکاتب تئوری کلاسیک و نو شکل گرفته است.
برای مثال از نظر ارسطو ، فضا مجموعه ای از مکان هاست و زمینه ای است پویا با اعراض کیفی متفاوت.
این اعراض و آن زمینه ، فضا را با اصالت عمل تنظیم کرده و اسلوب می بخشد ( نوربرگ شوتنر ، ۱۳۸۰ : ۱۸۰)
مفهوم فضای شهری در قالب مفهوم اهداف انسانی به اجتماعی در انطباق با هدف های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی تعریف می‌شود.
فضای شهری به عنوان یکی از زیر مجموعه های مفهوم فضا ، از مقوله فضا مستثنی نیست .
بدین معنا که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطه ای پویا با یکدیگر دارند .
در واقع فضای شهری مشتمل بر دو فضای اجتماعی و فیزیکی می شود . به تعبیر گاتمن محیط مصنوع یک سخت افزار است که در درون آن ، نظام اجتماعی به مثابه یک نرم‌افزار عمل می کند . (مدنی پور ، ۱۳۷۹: ۴۸) .
بنابراین فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت‌های میان افراد و گروههای سنی و اجتماعی ، جنسی ، محیطی امن ، سالم و پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند و به نیازهای تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب دهد و پاسخگوی حداقل نیازها باشد .
در حال حاضر مشاهده روند روزافزون حضور زنان در محیط کار و فعالیت اجتماعی شهر هستیم .
کالبد شهر و ساختار آن باید پاسخگوی حضور گسترده آنان‌در فضا و عرصه های مختلف سکونت ، کار و حمل و نقل باشد .
می‌توان گفت عدم امنیت زنان در فضای شهری مشارکت آنها را در اجتماع محدود ‌میسازد و علاوه بر آسیب‌های روانی فرد بر خانواده و در نهایت بر کل جامعه تاثیرگذار خواهد بود . بنابراین با توجه به آنچه گقته شد تلاش برای جلب مشارکت و فعالیت زنان در اجتماع ، حمایت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس آنان ، فراهم کردن امنیت برای حضور آنها در اجتماع ضروری است . ( روزنامه فرهنگی – اطلاع رسانی : ۱۳۸۹ )
تجربه زنان از امنیت در نواحی شهری نسبت به تجربه مردان متفاوت است .
مجموعه های شهری و شیوه های طراحی شده آن روی سطوح ترس تاثیر می گذارد و این تاثیرگذاری درمیان زنان بالاتر است به دلیل موقعیت و ساعت روز وسیله حمل و نقل، سطح و نوع استفاده از آن متفاوت خواهد بود.
زنان به طور مشخص نقشه های تفصیلی ذهنی از بخش هایی از مکان شهری امین از نظر خودشان و همچنین مکان هایی را که باید از آنجا دوری کنند برمیسازند .بنابرین آنها باید در این فرایند طراحی و برنامه ریزی شرکت کنند . ( حامدی راضیه و محمد رضا نعیمی ۱۳۸۹: ۱۵۰)

رویکردهای مطرح شده در زمینه امنیت در فضاهای عمومی
۱- رویکردهای مبتنی بر ارزش ها که در برگیرنده ارزش های عینی و ذهنی است :
براساس این رویکرد ، امنیت برآیند وضعیتی است که توسط قدرت یا پلیس برای پاسداری از مردم در برابر تهدیدهای بیرونی ایجاد می شود . در این رویکرد دولت با دو روش مستقیم ( پلیس و ساختار های امنیتی جامعه)
و نیز مستقیم (خانواده و آموزش و پرورش) امنیت را در جامعه به وجود می آورد ( احمدی و اسماعیلی ۱۳۸۹ ، ۱۷۲)
۲ – رویکردهای مبتنی بر ارزش های ذهنی
بر اساس این رویکرد ، تهدیدها اغلب به ارزشها و هویت گروههای اجتماعی است ؛ نتیجه مثبت در جامعه زمانی حاصل می شود که گروه ها و خرده فرهنگ ها بتوانند در تعامل با یکدیگر خواسته و ارزش های
خود را به راحتی مطرح کند .
رویکردهای مبتنی بر تاثیر محیط فیزیکی و فضا بر امنیت:
براساسی این رویکرد که فضاها بر رفتار افراد تاثیر میگذارند و میتوانند برای تنظیم رفتار او به کار گرفته شوند.
این نظریه براساس شرایط کالبدی و فیزیکی و به طور کلی ویژگی های فضا ، محیط و مکان توجه دارد و مفاهیمی مانند فضاهای عمومی و خصوصی و یا طراحی محیطی را مد نظر قرار می دهند (حسینی،
( ۲۴ : ۱۳۸۶)
امنیت وجودی
حفظ و حراست از حیات مادی و فیزیکی افراد را در دست کار خود دارد، امنیت وجودی جهت مقابله به خطرات، تهدیدات و جرایم باید محیط را تحت کنترل قرار داده تا بتوانند با تشخیص زودهنگام خطرات از ضرر و زیانهای وارده جلوگیری نماید .
یعنی در سایه کنترل های محسوس و نامحسوس ، نظارت های مستقیم وغیر مستقیم قادر به مقابله با جرایم بوده و کنترل امور را در دست میگیرند. (۲۰۰۷ ,paaline )
در این پژوهش در بعد امنیت وجودی از متغیرهایی همچون حضور پلیس ، دوربین و وسایل کنترل
نامحسوس اطلاع از بی خطر بودن محل به کار برده شده است.

امنیت در بعد کالبدی و اجتماعی :

به عقیده پاکزاد (۱۳۸۴ : ۲۶۱) شهر شامل دو بخش کلان کالبد شهر و فضای شهر است. منظور از کالبد شهر، توده های ساختمان سازمان یافته در شهر هستند و فضای شهر معمولاً به فضای باز شهری اطلاق می شود. فضای باز شهری بستر تعاملات اجتماعی است . در عصر حاضر حتی با وجود پیشرفت تکنولوژی ، استفاده از فضاهای شهری مانند گذشته در میان شهروندان اهمیت خود را از دست نداده است.
از نظر عباس زادگان به منظور راز فضای باز شهری مکانی است که همه شهروندان بتوانند از آن بهره مند شوند .
در سایه تحقق یک فضای شهری مطلوب است که احساس امنیت در میان شهروندان افزایش می یابد .
در این پژوهش در امنیت در بعد کالبدی و اجتماعی از متغیرهای تراکم جمعیت، میزان اعتماد به نفس ، نگرش به حجاب به کار برده شده است .

پیشینه تحقیق
تحقیقات بسیاری نشان داده اند که متغیر های گوناگون در افزایش یا کاهش احساس امنیت فضاهای عمومی شهری نقش دارند .
زمینه نظری شروع مباحث جرم شناسی و امنیت شهری را باید از مکتب جامعه شناسی شیکاگو و مطالعات اولیه ی اکولوژی شهری دانست .
مکتب اکولوژی شهری با افرادی چون پارک در سیر تکوینی خود به بررسی پدیده های اجتماعی مانند جرم و جنایت ، امراض روانی در شهر ها و ترسیم نقشه های آن پرداخت .
( کتان Catton ,23 : 1997)
درایده ، پارک، مناطق شهری از پیشرفت و ترقی انگیزه های ساکنان جلوگیری می کند و سبب جدایی گزینی اجتماعی می شود.
چارچوب و کالبد شهری تاثیرات عمیقی بر انواع سکونت های اجتماعی- فرهنگ شهری دارد. (بیانلو) payan۱۰۰ ۲۰۰۷ : ۳۷). در ادامه خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در این زمینه مطرح می شود.
تحقیقات انجام گرفته در زمینه احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

پژوهشگر کسکلا و دیگران
سال پژوهش ۲۰۰
توضیحات
نشان دادند که ترس و احساس ناامنی تحت تاثیر تجربه زنان از مکان هاست همچنین زنان، شبهای زمستان و تابستان را به یک اندازه خطر ناک درک کرده اند.
پژوهشگر بوننی و پاسکال
سال پژوهش ۲۰۰۷
مطالعات بونتی و پاسکال در جامعه فرانسه به عنوان سنجش مقایسه ای میزان امنیت اجتماعی زنان و دختران در محله های شهر پاریس نشان می دهد زن ها و دختران از زندگی کردن در مکان هایی که مطابق آمارهای رسمی جرم و ناامنی در آنها زیاد است و به اسم محله های مسئله دار شناخته شده است در هراسند و نسبت به آنها احساس ناامنی دارند .
پژوهشگر گلی
سال پژوهش ۱۳۹۰
در مطالعه ای تحت عنوان زنان و امنیت در فضاهای شهری (مطالعه موردی : پارک آزادی شیراز ) به سنجش میزان احساس امنیت ، زمان در پارک آزادی شیراز پرداخته .
نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل محیطی مانند کاربری اراضی ، تنوع کاربری های پیرامون و ساعتهای فعالیت آنها و نیز مجاورت های مکانی کار بری ها ، با افزایش حس امنیت زنان پاسخگو رابطه معنا داری دارد .
عوامل شخصی مانند سن ، تحصیلات ، اشتغال و مهاجرت تاثیر معناداری
بر میزان احساس امنیت زنان نداشته است .

پور احمد و همکاران
۱۳۹۵
با ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری
مطالعه موردی ( منطقه یک شهر اهواز )
نتایج نشان می دهد شاخص های نظارت، اجتماعی، رفتاری، کالبدی ، مبلمان محیطی و دسترسی بر احساس امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز تاثیر می گذارند ، شاخص های نظارت بیشترین تاثیر و شاخص مبلمان کمترین تاثیر را بر احساس
امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز دارد.
پژوهشگر علیخواه و نجیبی
سال پژوهش ۱۳۸۵
با بررسی وضعیت ترس از زنان از جرم در فضاهای شهری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می دهد حدود نیمی از زنان پاسخگو هنگام رفت و آمد در فضاهای عمومی شهری احساس امنیت ندارند .
این مقدار در بین زنان با تحصیلات و درآمد کم و زنان ساکن در محلات دارای
زمین و ساختمان های متروک بیشتر است.
پژوهشگر
جمال محمدی و همکاران
سال پژوهش ۱۳۹۲
با بررسی احساس امنیت زنان در مناطق شهری نمونه ی موردی مناطق ۵ و ۱۳ اصفهان نشان دادند که بین شاخص های اجتماعی و کالبدی با میزان
امنیت رابطه ی مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هرچه این شاخص ها درحد بالاتری باشند، امنیت نیز افزایش پیدا می کند.
مردم حضور پلیس و نیروی انتظامی را مهمترین عامل در اینجا حس امنیت میدانند
پژوهشگر بعانیان و همکاران
سال پژوهش ۱۳۸۸
بین میزان احساس امنیت درک شده از فضا و میزان رفت و آمد و استفاده از آن رابطه مستقیمی وجود دارد .
صفحه هشت
بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان گفت برنامه ریزی برای طراحی فضاهای عمومی شهری و سیاست گذاری های فضایی شهری در بسیاری از مواقع حس امنیت زنان را تامین نمی کند قطعا ویژگی های مختلف طراحی و هندسی فضاهای عمومی ، ازدحام جمعیت، میزان در دسترس بودن، در میدان دیدبودن فضاهایی همچون پارک ها وضعیت روشناییها، علائم و تابلوهای شهری به عنوان بخشی از مبلمان و منظر شهری نمونه ای از مواردی است
که می تواند احساس امنیت زنان را در فضاهای عمومی شهری تحت تاثیر قرار دهد.
( حبیبی و دیگران ، ۱۳۹۸ : ۱۸۵)

به طور کلی زنان در مقایسه با مردان در فضاهای عمومی احساس نا امنی بیشتری می کنند.
ضرورت و اهمیت این تحقیق در دو مقوله مورد بررسی قرار گرفته است.
۱- ضرورت علمی و حرفه ای تخصص: از اصول بسیار مهم دانش برنامه ریزی شهری، پرداختن به مساله امنیت شهروندان به خصوص زنان در فضاهای شهری به طور عام و پارک ها به طور خاص میباشد
و چون در محدوده مورد مطالعه تا کنون این مساله از دیدگاه علمی پرداخته نشده است ضروری به نظرمی رسد تحقیق در این زمینه با لحاظ کردن اصول علم برنامه ریزی شهری صورت پذیرد .
۲ – ضرورت تحقیق با توجه به مشکلات شهری : ضرورت و اهمیت بررسی این موضوع هنگامی آشکارتر میشود که کسانی که محدودیت جابجایی دارند از مشارکت فعال باز می مانند و نبود امنیت برای زنان و چه واقعی و چه بالقوه سبب می شود که زنان نتوانند شهروند تمام عیار به شمار بیایند و به راحتی در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند.
( زنجانی زاده افزازی ، ۱۳۸۱)
مشغله ها و گرفتاری های زندگی شهری و پناه بردن انسان به دامن پارکها و سپری کردن زمان چشمگیری از وقت خود در این فضاو داشتن امنیت جسمی و روحی ؛ ضرورت بررسی امنیت آن را دو چندان می کند.
مواد و روشها:
این پژوهش از نوع تطبیقی پیمایشی می باشد که در این تحقیق مقایسه امنیت زنان و عوامل تاثیر گذار امنیت در پارک های شهروند و کوهساران شهر اهواز به دلیل ضرورت احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری بیشتر احساس میشود مورد بررسی قرار میگیرد.
روش جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای ؛ ابزار جمع آوری داده ها ، پرسش نامه و تعداد
نمونه مورد مطالعه۲۰۰ نفر می باشد.
صفحه نه
شکل ۱ : از شاخص و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق
بعد وجودی
بعد اجتماعی
بعد کالبدی
روشنایی فضا
تراکم نیست
حضور پلیس
نگهداری و مراقبت
اعتماد به نفس
دور بین و وسایل کنترل نامحسوس
کاربریهای همجوار
افراد ناباب و معتاد

فرضیه :
میزان احساس امنیت زنان در دو پارک مورد مطالعه متفاوت می باشد .
میزان فاصله پارک از شهر و نزدیکی به فضاهای اصلی با احساس امنیت زنان رابطه مستقیم دارد.
نتایج :
برای دست یابی به یافته های مربوط به امنیت زنان در پارک درون شهری (شهروند) و خارج شهری (کوهساران ) از آزمون تک نمونه ای به سنجش امنیت به لحاظ امنیت وجودی کالبدی، اجتماعی به تفکیک در این دو پارک پرداخته شده است.
ابتدا در یک از ابعاد متغیرها با هم ترکیب شده و میانه پاسخ ها که به صورت طیف ه ارزش لیکرت است محاسبه شده و سپس به مقایسه میانگین پاسخ های به دست آورده با این میانه پرداخته شده که نتایج زیر را در بر داشته است.
صفحه ده
پارک شهروند
بعد کالبدی :
امنیت در ابعاد کالبدی ؛ متغیرهای( روشنایی فضا، نگهداری و مراقبت از تاسیسات ، وجود کاربریهای همجوار، فاصله از شهر ) با هم ترکیب شده و میانه پاسخها حد متوسط ۴۰ بوده است.
با توجه به اینکه میانگین پاسخ های به دست آمده برابر با ۴۲,۴۰ شده است ؛ بیانگر این است که پارک شهروند در مقایسه با پارک کوهساران از لحاظ امنیت کالبدی بالاتر از حد متوسط میباشد .

بعد اجتماعی :
در میزان امنیت اجتماعی، متغیرهای (تراکم جمعیت، میزان اعتماد به نفس، حضور افراد ناباب، نگرش به حجاب ) مورد بررسی قرار گرفت با توجه به اینکه میانه پاسخ ها برابر با ۱۳ ارزیابی شده که با توجه به میانگین بدست آمده از پاسخ ها که برابر ۱۳,۶۰ می باشد میتوان گفت این پارک از نظر امنیت اجتماعی هم بالاتر از حد متوسط میباشد.
امنیت وجودی :
در بعد امنیت وجودی ۲ گویه (حضور پلیس ، دوربین،کنترل نامحسوس ) مورد بررسی قرار گرفت با توجه به اینکه حد متوسط این گویه ها برابر با ۶/۴۰۰۰ می باشد که نسبت به حد متوسط کسی بالاتر است که نمایانگر سطح نسبتا بالای ابعاد اجتماعی در این پارک می باشد .
جدول ۲ : نتایج آزمون t نمونه ای پارک هفت تیر
ابعاد
امنیت کالبدی
است اجتماعی
امنیت وجودی
سطح معناداری
۰٫۰۰۰
۴۲,۴۰
۶۹۵۵
۱۲
۰٫۰۰۲
۷۷٫۸۱۱
۶
۰٫۰۰۳
۶٫۴۰۰۰ ۱-on
به طور کلی می توان گفت زمان پاسخگویان این پارک از لحاظ امنیت کالبدی و اجتماعی بیشتر از امنیت اجتماعی از پارک رضایت دارند.
صفحه یازده
جدول ۳ : نتایج آزمون t نمونه ای پارک کوهستان
ابعاد
سطح معناداری
حد متوسط
T
۳۹
..۰۰۰
۲۷,۱۲۰۰
-۰٫۹-۱
۱۲
۰٫۰۰۰
۱۳۰۶۳۶۴
۹
۰٫۰۰۷
۵۰۵۷-
– ۳۰۸۴
ابعاد
امنیت کالبدی
امنیت اجتماعی ۸۰۰۹۰
امنیت وجودی
به طور کلی می توان گفت پارک خارج شهری کوهساران از نظر امنیت کالبدی وجودی در سطح پایینی نسبت به پارک شهروند قرار دارد اما از لحاظ امنیت اجتماعی در وضعیت بهتری نسبت به پارک
شهروند قرار دارد.

در یک مقایسه کلی از پارک های درون شهری و خارج شهری می توان به این نتیجه دست یافت که پارک شهروند از لحاظ امنیت کالبدی و امنیت وجودی در سطحی بالاتر از پارک کوهساران قرار دارد .
که یکی از دلایل اصلی آن قرار گرفتن در محدوده ی مرکزی شهر می باشد.
نتیجه گیری :
امنیت اجتماعی در همه ی حوزه های زندگی زنان از جمله در فضاهای عمومی شهر برای مشارکت آنان اثر تعیین کننده ای
دارد و به نوبه خود باعث سلامت آنان در ابعاد مختلف و بهبود عملکرد های روزانه ولذا موفقیت می شود .
زنان در مواجه با مردان آسیب پذیرتر
هستند و امنیت زنان در نهایت امنیت کل جامعه را می سازد.
فضاهای شهری و از جمله پارکها در مقابل نا امنی آسیب پذیرند و این نا امنی ممکن است باعث کاهش استفاده زنان و در مواردی اجتناب آنان از این فضاها شود که در بلند مدت مضرات اجتماعی و اقتصادی زیادی به بار خواهد آورد.
امنیت در فضاهای شهری در بین زنان پیامدهای مثبت زیادی در برخواهد داشت که عبارتند از :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.