ویژه و مهم | نفس تنگی پاییزی اهواز ؛ معمای حل ‌نشده / هیچ مطالعه علمی علیه کنوکارپوس نیست / مقصر اصلی ، آلودگی های ناشی از فعالیت شرکت های نفت ، نیشکر و فولاد است + تصاویر

ویژه و مهم | نفس تنگی پاییزی اهواز ؛ معمای حل ‌نشده / هیچ مطالعه علمی علیه کنوکارپوس نیست / مقصر اصلی ، آلودگی های ناشی از فعالیت شرکت های نفت ، نیشکر و فولاد است + تصاویر

برگ این درخت حالت چرمی و چسبناک دارد، آلودگی نفتی روی کنوکارپوس می‌نشیند و در زمان بارندگی این آلودگی شسته می‌شود و با فعل و انفعالات شیمیایی موجب بروز مشکل می‌شود و می‌توان گفت کنوکارپوس به‌طور غیرمستقیم آلرژی‌زاست