هدفهای بزرگ، همت های بلند می خواهد. ذهن انسان به هرچیزی اعتقاد داشته باشد وآن را باور کند به آن خواهد رسید

هدفهای بزرگ، همت های بلند می خواهد. ذهن انسان به هرچیزی اعتقاد داشته باشد وآن را باور کند به آن خواهد رسید

هدفهای بزرگ، همت های بلند می خواهد. ذهن انسان به هرچیزی اعتقاد داشته باشد وآن را باور کند به آن خواهد رسید. پس باورهایتان را ارتقاء دهید تا به بهترین ها برسید. کارگروه کنکور آموزش و پرورش شهرستان هندیجان اقدام به طرح جهادی کنکور ١۴٠٠ ویژه دانش آموزان دوازدهم به صورت مجازی نموده است که

۶۶٠ نفردانش آموز در کنکور سراسری در شهرستان هندیجان به رقابت می پردازند

۶۶٠ نفردانش آموز در کنکور سراسری در شهرستان هندیجان به رقابت می پردازند

امتحانات کنکور این شهرستان در رشته های هنر که روز چهارشنبه رشته علوم ریاضی روز پنج شنبه رشته علوم انسانی هم روز پنج شنبه و همچنین رشته تجربی هم روز جمعه و رشته زبان خارجه روز شنبه در تاریخ یکم شهریور می باشد برگزار می گردد.