آمار تفکیکی ۱۳۹۶ مورد مبتلا به کرونا ویروس که از ابتدا تا امروز ۲۸ فروردین ۹۹، در خوزستان

آمار تفکیکی ۱۳۹۶ مورد مبتلا به کرونا ویروس که از ابتدا تا امروز ۲۸ فروردین ۹۹، در خوزستان

*🔴آمار تفکیکی ۱۳۹۶ مورد مبتلا به کرونا ویروس که از ابتدا تا امروز ۲۸ فروردین ۹۹، در خوزستان شناسایی شده اند، به شرح زیر میباشد:* 🔹اهواز: ۵۱۸ مورد 🔹خرمشهر: ۱۰۶ مورد 🔹دزفول: ۹۹ مورد *🔹آبادان: ۷۸ مورد* *🔹بندرماهشهر: ۷۲ مورد* *🔹رامشیر: ۶۸ مورد* 🔹شوشتر: ۶۱ مورد + ۱مورد ساکن غیرخوزستان 🔹باوی: ۵۴ مورد 🔹اندیمشک: ۴۶مورد

آمار تفکیکی ۱۲۶۸ مورد مبتلا به کروناویروس که از ابتدا تا امروز ۲۶ فروردین ۹۹، در خوزستان شناسایی شده اند

آمار تفکیکی ۱۲۶۸ مورد مبتلا به کروناویروس که از ابتدا تا امروز ۲۶ فروردین ۹۹، در خوزستان شناسایی شده اند

آمار تفکیکی ۱۲۶۸ مورد مبتلا به کروناویروس که از ابتدا تا امروز ۲۶ فروردین ۹۹، در خوزستان شناسایی شده اند، به شرح زیر میباشد 🔹اهواز: ۴۴۸ مورد 🔹خرمشهر: ۱۰۴ مورد 🔹دزفول: ۹۸ مورد *🔹آبادان: ۷۶ مورد* *🔹بندرماهشهر: ۷۱ مورد* 🔹شوشتر: ۵۶ مورد + ۱مورد ساکن غیرخوزستان *🔹رامشیر: ۵۱ مورد* 🔹باوی: ۵۰ مورد 🔹اندیمشک: ۴۳مورد +