حکم بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

حکم بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

صالحی از قضات علمی و خوشنام دادگستری بوده و در سال ۱۳۹۶ از ناحیه رئیس قوه قضائیه به عنوان قاضی نمونه کشوری و در سال ۱۳۹۷ به عنوان قاضی مطالبه گر انتخاب و مؤلف چندین جلد کتاب و مقالات متعدد حقوقی، و از مدرسین دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.؛
دانشگاه های ما جایی برای مشغول کردن جوانان شده / استفاده نمایشی از نخبگان در استان ها / تئوری‌هایی که می‌خوانیم وارداتی هستند

دانشگاه های ما جایی برای مشغول کردن جوانان شده / استفاده نمایشی از نخبگان در استان ها / تئوری‌هایی که می‌خوانیم وارداتی هستند

هنوز دانشگاه‌ها مولد ثروت نشده‌اند در حالی که در سایر کشورها دانشگاه‌ها به تولید ملی و خلق ثروت کمک می‌کنند ، سیستم آموزشی ما از جمله آموزش عالی هنوز مرتبط با بودجه دولتی است، در حالی که باید برعکس باشد.؛