امروز

پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۷:۵۷ قبل از ظهر

سایز متن   /

به مناسبت هفته قوه قضاییه نشست خبری رئیس دادگستری ودادستان مسجدسلیمان باجمعی از اصحاب رسانه برگزارشد .

شبکه خبری خوزستان -به مناسبت هفته قوه قضاییه نشست خبری پیمان چعباوی رئیس دادگستری و علی اسکندری دادستان مسجدسلیمان با جمعی از اصحاب رسانه روز یکشنبه ۹۸/۴/۲ برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری خوزستان در ابتدای این مراسم پیمان چعباوی با تبریک هفته قوه قضاییه با بیان این نکته که یکی از دغدغه های ریاست محترم قوه ی قضاییه در رابطه بااطاله دادگستری وپرونده های مسن هست وباید تلاش کرد هرچه سریع تر تکلیف آن ها مشخص شود براین اساس دستوری داده شد همه آمار پرونده هارا استخراج وگزارش از علل عدم رسیدگی به این پرونده ها را ارائه بدهند
وی دربخش دیگر سخنان بااشاره به تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گزاری خاطرنشان کرد:بخشی از سرمایه گزارانی که قصد سرمایه گزاری درشهرستان رادارند امکان داردموانعی پیش روی آن ها قرار بگیرد وبابررسی موانع مربوطه سعی می کنیم این موانع رابرطرف کنیم تاسرمایه گزاربتواند سرمایه گزاری خود را انجام بدهد گفتنی است تاکنون سه پرونده دراین زمینه تشکیل شده که باپیگیری موانع آن ها مرتفع شده است.
چعباوی همچنین درارتباط باآمار پرونده های قدیمی کل حوزه مسجدسلیمان تصریح کرد آمار پرونده های قدیمی قبل سال ۹۰ حدود ۱۱۳پرونده ،درسال ۹۱ حدود ۳۵پرونده ،درسال ۹۲ ۱۷۶پرونده ،درسال ۹۳،۱۶۰پرونده ،درسال ۹۴،۱۹۲پرونده ودرسال ۹۵ مجموع پرونده ها ۲۵۴فقره است که می توان آن هارادرزمره پرونده های مسن به شمار آوردکه باتوجه به دستورالعمل ابلاغی مبنی بررسیدگی به این پرونده ها درحال پیگیری وبررسی این موارد هستیم .
رئیس دادگستری مسجدسلیمان درارتباط با دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان ها اظهار کرد:هدف از اجرای این دستورالعمل حبس زدایی وکاهش جمعیت کیفری ومجازات جایگزین حبس است باید عنوان کنم زندان ها پراز افرادی که جرائم آن ها کم اهمیت وموارد غیر عمد هست وباجایگزین کردن مواردی چون ،انجام کارهای عام المنفعه ،طی کردن یک سری دوره های آموزشی ،اعطای مرخصی ،اشتغال به کارخارج از زندان ،اهدای کمک های بلاعوض ویاوام های کم بهره بانک ها ترتیب آزادی آن هاداده شود.
چعباوی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با شورای حل اختلاف شهرستان گفت: این شورا بسیار پویا در حال فعالیت است و تاکنون ۳۵ درصد از پرونده های این شورا منجر به سازش شده اند…
وی ازافتتاح ۲ دفتر خدمات قضایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با افتتاح این دو دفتر مراجعات به دادگاهها کاهش خواهد یافت. وی گفت: با افتتاح این دفاتر شهروندان می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو روش مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست و دریافت کد رهگیری (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی اقدام نمایند..
رئیس دادگستری شهرستان مسجدسلیمان در ارتباط با سرنوشت پزشک قلابی نیز گفت: ایشان به ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم که با اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی مجدد به استان ارجاع شده است.
چعباوی درپایان درخصوص احداث ساختمان دادگستری بیان کرد:احداث ساختمان چهارطبقه دادگستری مسجدسلیمان بیش از یک سال کلید خورده است که باپیشرفت خوبی که داشت مرحله سقف طبقه اول آن روبه اتمام است اما به علت بارندگی ها کمی وقفه ایجاد شد ولی درحال حاضر روند خوبی راسپری می کند .

علی اسکندری دادستان مسجدسلیمان نیز ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه بااشاره اینکه این هفته بهانه ای است تادستاورد وعملکرد قوه قضاییه رارسانه ای کنیم وبه سمع ونظر عموم برسانیم طی سخنانی تشریح کرد: براساس آخرین آمار ها چهار جرم اول درسطح شهرستان ویادرسطح استان وکشور سرقت است که فراوانی جرائم رابه خود اختصاص داده سپس ایراد ضرب وجرح عمدی توهین وتهدید درمراحل بعد قرار می گیرند البته ناگفته نماند درسطح شهرستان به آن صورت جرائم سرقت خشن مانند عنف ومسلحانه وسرقت مرعوب به آزارنداریم وعلت آن نیز عدم تنوع قومیتی درجمعیت است وفقط بختیاری هستند بااین حال آمار سرقت بالاست که معمولا سرقت هامربوط به داخل خودرو است که توسط اکثرا توسط معتادین متحاجر وکارتن خواب صورت می گیرد وعامل دیگر موقعیت جغرافیایی شهروپارک ماشین درکوچه است که فرد راوسوسه به سرقت می کند .
علی اسکندری خاطر نشان کرد:بابررسی های صورت گرفته در علل وعوامل شیوع سرقت ها معمولا فقر مالی وبیکاری باعث می شود فرد تحت فشار سرزنش های خانواده وجامعه دروهله ی اول برای اینکه خود راتسکین بدهد به اعتیاد روی بیاوردوچون بامصرف مواد اختیار دست خودش نیست وذهن وروح وروان فرد مختل می شودوبرای تامین مایحتاج خود دست به هرگونه جرم می زند.
دادستان مسجدسلیمان دربخش دیگر سخنان خود خاطر نشان کرد:درسه ماهه اول سال ۹۸خوشبختانه قتل عمد نداشتیم درسال ۹۷ ، هفت فقره قتل عمد داشتیم که
پنج مورد آن کشف شد ودومورد دیگر آن هنوز کشف نشدند.
وی بااشاره به آمار خودکشی افزود :آمار خودکشی درسال ۹۷، ۱۳فقره ودرسه ماهه اول سال ۹۸، ۸ فقره خودکشی داشتیم که آمار بالا ونگران کننده است .
دادستان مسجدسلیمان درخصوص مبارزه بازمین خواری اضافه کرد:دراین ارتباط نهاد های متولی رامکلف کردیم مواردی را که درزمینه های مختلفی چون اراضی ملی ،دولتی ،منابع طبیعی ،محیط زیست میراث فرهنگی ومواردی از این قبیل را مشاهده کردند به ماگزارش دهند ومانیز سریعا وارد عمل می شویم ودرهمان مراحل اولیه ضمن ارائه دستورات لازم رفع تصرف می کنیم .

علی اسکندری بااشاره باافزایش کلاه برداری اینترنتی تاکید کرد: درحال حاضر بحث افزایش کلاه برداری اینترنتی از طریق برداشت از حساب تماس تلفنی باشهروندان ومواردی دیگر یکی از معضلاتی است که درگیر آن هستیم اصحاب رسانه درخواست داریم دراین زمینه آگاهی لازم رابه عموم مردم برسانند البته بانک هارامکلف کردیم از طریق خودپردازها تذکرات لازم رابه شهروندان منتقل کنندامامتاسفانه باز شاهد تکرار این مساله هستیم ومردم توجه لازم رابه این قضیه نمی کنند.
دادستان مسجدسلیمان همچنین خاطر نشان کرد:درراستای احیای حقوق عامه نامه ای از تخلفات پزشکان درخصوص فرار ازمالیات حاصل شد وبراین اساس طی نامه ای که به نظام پزشکی زدیم پزشکان رامکلف به نصب کارتخوان کردیم تااز این طریق از فرارمالیات آن هاجلوگیری کنیم ونیروی انتظامی وسازمان نظام پزشکی نیزبراین کار نظارت می کنند وتخلفات رابه گزارش بدهند تاماپیگیری کنیم .
علی اسکندری اضافه کرد:درخصوص سلامت وبهداشت مردم هرجانیاز است ورودوپیگیری می کنیم ودراین زمینه مغازه هایی که اجناس تاریخ مصرف گذشته داشتند پلمپ کردیم کارگاه های شیرینی پزی رانظارت کردیم یکی دوتااز نانوایی ها رابه علت عدم رعایت مسائل بهداشتی برای یکی دوهفته پلمپ کردیم همچنین آرایشگاه هایی که درکادرپزشکی دخالت می کردند تاجایی که به ماگزارش می رسید پلمپ می کردیم .
وی دربحث تعامل با نیروی انتظامی افزود:دربحث تعامل بانیروی انتظامی و نظارت برضابطین قوه ی قضاییه می طلبد آموزش های لازم به ضابطین داده شود معمولا کلاس های توجیحی گذاشته می شود ومقررات شهروندی وآیین دادرسی داده می شود تاطبق قانون عمل کنندو دردسری برای شان به وجود نیاید.
دادستان مسجدسلیمان درپایان درارتباط بااحداث زندان جدید بیان کرد: اعتبار احداث ساختمان زندان جدید آماده است اما زمین آماده نیست وتهران گفت اگر زمین آماده هست بودجه ساخت آن را می دهیم ولی متاسفانه به علت وضعیت جغرافیایی خاص شهرستان زمینی که متناسب بااحداث زندان باشد تاکنون پیدانشده است .

به این مطلب امتیاز دهید
برچسب ها:
این مطلب را به اشتراک بگذارید

| | |لینک کوتاه :دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  به مناسبت هفته قوه قضاییه نشست خبری رئیس دادگستری ودادستان مسجدسلیمانباجمعی از اصحاب رسانه برگزارشد .
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی