امروز

پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸

  ساعت

۰۲:۵۰ قبل از ظهر

سایز متن   /

✍✍✍✍✍اندرحکایت ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در مسجدسلیمان ✍

مردم مسجدسلیمانی هرازگاه چند شاهد بیانیه و فتواییه ای مبنی بر ظهور واعلان نظر اعضای ستاد های دکتر روحانی در شهرستان هستند که گویی تنها کارشان مداخله در انتصابات پستهای مدیریتی در رده های بالا وشاخ و شانه کشیدن برای فرماندارمی باشد
متاسفانه باید گفت عدم رشد و دانش ناشی از هل و هوله کردنهای سیاسی و عدم اطلاع از قاعده و اصول احزاب که در کشور ما نگذاشتند و نمی خواهند شفاف و افکار عمومی چندان ازان اطلاع کافی ندارند و به تبع ان جوانان و دلسوختگانی هم هستند وه به دنبال ابراز و احساس وظیفه و شاید برای رفع سرخوردگی های ناشی از جریانات سیاسی در تله و دام بعضی تشکلها گرفتار می ایند در کشور عزیز ما که با تشکلی احساسی مشهون از انقلاب باالگوی حزب الهی زمزمه های احزاب به گوش رسید چون ابزار قدرت در دست خواص حاکم بود مانع از ترقی و توسعه احزاب شد تا اینکه از فشار ونا کارامدی حزب حاکم و نارضایتی در شکم ان
جبهه ایبا ادعای ترقی مآبانه گشوده می شود که مردم باتوجه به تحمل فشارهای اجتماعی وناکارامدی اقتصادی و ضعف سیاسی درموضوعات درون مرزی و و برون مرزی اصولی هاسراسیمه به این جریان نوبنیاد برخاسته از خوارج گرویدند و چند سباحی هم در سایه چتر عنکبوتی ان مشغول بودند
معرکه سیاسی دیگری بنام اصلاحات شکل و به خورد جامعه داده شد ومدعی شدنداصلاحات تنها راه برون رفت از تنشهای برونی و درونی و رفع نگرانی های اجتماعی و سیاسی و اقصادی است مردم خسته از عملکردهای ماضی حضرات هم هیجانی دلبسته و مطیع این جریان سیاسی به اصطلاح اصلاحاتی شدند و امروز بدون هیچ توضیحی حاصل و دست اوردهای غائله سازان اصلاح طلب و نمود و اثر فرح بخش و توسعه گرایانه انرا در کشور شاهدیم امروز ودر هزاره سوم برگشتیم به ماقبل عهد پهلوی که با فاجعه نفت در مقابل غذا مواجه ایم
جبهه ای مفتوح شد که ضرورتا بایستی برای بقا و ثبات و امنیت کشور با فعالیت این جبهه موافقت میشد رفته رفته ودر ادامه با ترس از مصادره کردنها فشار حزب حاکم بر جبهه مفتوحه که در تقابل و رقابت ناخوشایند حزب حاکم بود ومیرفت تا مدعی را بیرون و از گردونه سیاست خارج سازد
مردم توپ های سرگردانی هستند که با پاهای اصولگرایان و اصلاح طلبان سالها لگد زده شدند کسی دل خوشی از هردو جناح ندارد مردم دیگر فریب جنگ زرگری این دو جناح را نمی خورد
واما در شهرستان ما بظاهر تشکلاتی بنام ستادهای دکتر روحانی وجود دارد که معتقدند انتخاب روحانی مدیون جریان اصلاح طلبی و وام دار انهاست
این ستاد ها هرازچند گاه یکبار خودی نشان می دهند و بنمایندگی از مردم و مدعی العموم خواهان انتخاباها و انتصاب ها زیر نظر انهامیشوند وبیشتر هم با رد شدن از خیلی از سطوح گزینشی امر خودرا بر نفی نبودنها مشبه میسازند وهمیشه هم نک پیکان حملات متوجه بالاترین مقام عالی شهرستان یعنی فرمانداری است باید گفت عزیزان انگشت شمار ستادی های حوزه شهرستان مسجدسلیمان چه گلی دولت گل و بابل حامی شما بسر این مردم رنجور و خسته از همه چیز زده که هراز چند گاه با بیانیه ای حکم بر عزل انتصابات می کنیدوبدین طریق چون ستاره هالی اعلام موجودیت و ابراز وحود می کنید
: اینها چکاره اند که برای دولت و مردم تصممیم می گیرند مگر مردم در انتخابات دور دوم روحانی به جناح سیاسی وجریان صلاح طلبی رای دادند این مردم جریان سیاسی ضعیف و ناکارامد اصولگرایی و تشکیلات فریبنده و بسیاربسیار ناتوانتر اصلاح طلبی را که به مثابه یک قیچی دولبه برای فقر وفقیر کردن مردم و اضمهلال کشورنددیگر اعتنایی نخواهند کرد این جریانات با تاریخ مصرفی منقضی شده در یک بازه زمانی هیجانی به عنوان الترناتیو انتقالی ودست به دست شدن لایه های زیرین سیاست دردولت استفاده داشت عمق ناتوانی و ژرفای ندانم کاری و ضعف این جریانات سیاسی برهمگان اشکار و مردم نام بردن ازانهارا در جامعه فریب و دست اویزکسب قدرت میدانند

پیش ترهم همین جماعت خواهان عزل فرمانداربی الایش و بی حاشیه ای بنام مهندس گرویی بودند که توانسته بود نگاه ی منصفانه و صادقانه با رویکردبه ارتقا وپیشرفت منابع انسانی مستعد شهرستان داشت اخیرا نیز بروبچه های متفکر و دلسوزستاد دکتر روحانی که از قرار معلوم بتازگی اصلاح طلب شده اند باز از کمینگاه شیطنت وهجمه بیرون امده و فرماندار فعلی راکه فرزند شهرستان است هدف و اماج حملات خوسرانه و خیره سرانه خودقراردادند و اعلام داشتند این ستادها خواهان عزل حجتی نیا فرماندار شهرستان هستند اتفاقا پیش قراول شناخته شده این جماعت کسی است که تا دیروز سنگ اصولگرا یی رابا حمایت داستان دار از احمدی نژاد برپیشانی داشت و تادیروز انجا سینه میزد وپیداشت با پیروزی هرجناحی این اقا چرخش ایدیولوژیکی به نرخ روز را دارد
اینجانب نه به حمایت از فرماندار بلکه به دادخواهی معصومیت و مظلومیت گرویی مدیر توانمتدی که ناشناخته رفت و به عنوان روابط عمومی و صدای مردم اعلام میدارم مملکت ثبات میخواهد دلسردی مدیران وتشنج افرینی و ایجاد یاس و نا امیدی و تشویش افکار عمومی و غائله سازی در مرامنامه های ستادهای احزاب نیست هر دسته و حزب و گروه دارای ساختارتشکیلاتی و سازماندهی شده است
بیانیه و اعلامیه و نقطه نظر بایستی با نظر و تایید بالاترین فرد که لیدر و یا نماینده ارشد حزب در منطقه است صادر و اعلان گردد مگر اینکه نمایندگان احزاب محلی سرخودقصد اظهار وجود و خودنمایی داشته باشند
متاسفانه ضعف فرمانداری شهرستان در ساختار و مشاوران موجب بروز چنین هجمه هایی هرازگاه چندخواهد شد که ناتوان از پاسخگویی مناسب به جریاناتی این چنینی است در فوتبال قانون نانوشته ای هست که میگوید تیمی که گل نمی زند قهرا گل خواهد خورد فرمانداری که نتواند از خود و جایگاه خود دفاع کند همین بهتر که نباشد چون طبعا از مردم هم دفاعی نمی تواند داشته باشد
واما بعد ✍✍✍
اقایان ستاد دکتر روحانی چندطرح و ایده و بیانیه و پیگیری و مصاحبه و هشدار درراه اندازی فرودگاه جاده مرگ راه اهن تولید و اشتغال و……داشته اید پس روزی هم بیانیه ای برای زهره چشم در مورد معضلات ایجاد شده توسط دولت حامی شما ارایه میدادید نکته قابل توجه و تعمق برانگیزدرمورد شما اقایان خود زنی و برادر کشی ایست عملا چرابا فرماندارانی که فرزندان زاگرس و خودی هستند ناسازگارید هیچگاه برای انهایی که با لابی و رابطه و بده بستان های سیاسی برمسندفرمانداری
وقت گذرانی میکردند بیانیه ای داده نمیشد امروز هجمه حملات شما برعلیه کسی است که فرزند این شهر است ودرتاریخ برای دومین بار یکی از دل سوختگان رنجدیده ومحرومیت کشیده خودی با عزم و اراده و علاقه و پشتکارسکاندار مسند فرمانداری خودمان است وشما یادتان افتاده که احیانا مشورتی با سیاست مداران جنابتان مبذول نداشتندویا مسندی پیشکش ننمودند برای اولین بار بجای فرهنگی گماشته شده و شاعر و پلیس ناجا و غیرو یکی را از بالاترین مرکز تصمیم گیری کشور شورای تشخیص مصلحت با کوله باری از تجربه شناخت و ایده و تفکر و اندیشه مسولیت فرمانداری را عهده دار شدند و شمابا اصل ماسبق تاریخی شمشیرهای اخته فرزندان قافیه باخته ازرو بسته اید وبیانیه صادر می کنید حالا اگرو ایکاش صادر کننده عزم راسخ بر ایستادگی ووفادار حزب و صادق و خوشنام هم می بود اقایان
بگذارید شهرستان رنگ ارامش و اسایش بخود ببیند البته اشتباه نشود کسی قصد جانب داری نداردبنده خود انتقادات بیشماری بر شخص فرماندار دارم که در جای خود مطرح میشود باید به فرزند خود فرصت دهیم بیایید به برادر خود راه کار ایده طرح و منابع انسانی مستعد و ظرفیتهای تولیداقتصادی شهری را پیشنهاد و یاور اوباشیم اینجا خانه ماست دست مهربان هم را بگیریم والا زدن طبل انفصال و ترد وعزل همدیگر کارناکثان و ساده اندیشان است
بیاید برای ابادانی و رونق اقتصادی و توسعه و سرسبزی شهرمان گل مهربانی را بکاریم
موفق و نویدباشید

۹۸/۴/۱۰منبع : یک نویسنده ناشناس

به این مطلب امتیاز دهید
برچسب ها:
این مطلب را به اشتراک بگذارید

| | |لینک کوتاه :دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  اندرحکایت ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در مسجدسلیمان ✍
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی